ápr 17, 2021
7 Views
0 0

Jócskán túlteljesíti a kormány az EU-s helyreállítási terv klímaelvárását – Íme, az 5900 milliárdos gigaprogram részletei

Written by

Nagyon fontos anyag jelent meg

Múlt héten már közöltünk egy nagyobb összefoglalót annak apropóján, hogy megjelent itthon az uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervhez (HET) kapcsolódóan mind a 9 fejlesztési komponens külön-külön rövid, 10 oldal körüli anyaga. Ezekben még nem voltak igazán kibontva a részletek, költségvetési terveket sem tartalmaztak és így zajlott róluk már a társadalmi egyeztetés. Április 12-én az egészségügyi komponensről bővebb anyagot írtunk, hiszen abban egy kórházreform részletei is felsejlettek.

Aztán április 14-én este felbukkant a kormány hivatalos társadalmi egyeztetési oldalán a teljes, mind a 9 komponenst (plusz egyet, lásd alább) egybegyúró 432 oldalas anyag, amelyben a makrogazdasági hatásvizsgálati eredményeket is közzétettek. A terjedelmes anyag rögzíti, hogy „A magyar HET célja elsősorban a koronavírus járvány gazdasági és társadalmi hatásainak ellensúlyozása, illetve a gazdaság ellenálló-képességének, fenntarthatóságának és a zöld és a digitális átmenettel kapcsolatos kihívásokra és lehetőségekre való felkészültségének a növelése. Ennek legfőbb eszköze a magyar Kormány álláspontja szerint egy olyan intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési pálya kialakítása, amely a gazdasági ökoszisztéma minden elemére, illetve a társadalom minden csoportjára kiterjedő módon járul hozzá a gazdasági növekedéshez, a munkahelyek fenntartásához, illetve újak létrehozásához, a vállalkozások versenyképességéhez és a társadalmi felzárkózáshoz”.

Az anyagban végre elérhetővé vált az, hogy a közel 5900 milliárdos költségvetési keretösszeget pontosan milyen összegek mentén osztaná fel a kormány és a 9 komponens hogyan járul hozzá a fent jelzett klímavédelmi és digitalizációs célok eléréséhez. Amint az alábbi táblázatból látszik: a teljes keret 51%-át, 2956 milliárd forintot, tud besorolni a kormány klímavédelmi célokkal összhangban lévő intézkedésekre, illetve közel 21%-nyi részt a digitalizációs céloknál tud feltüntetni.

Amint a bevezetőben már jeleztük: mindezeken felül az anyag zöld, fenntartható közlekedéssel kapcsolatos részénél „megpendíti” a kormány, hogy az uniós támogatási lábon felül a hitel lehetőségből is igénybe venne, de egyelőre nem világos, hogy mennyit (maximum 3144 milliárdot vehet igénybe).

Növekedési hatások

A kidolgozott HEE terv összesen 68 beruházást/reformot tartalmaz, amely intézkedések összesen 10 nemzetstratégiai terület (komponens) alá kerültek besorolásra, a tízedik a szakpolitikákhoz nem sorolható országspecifikus ajánlásokkal kapcsolatos intézkedések. A reformok és beruházások és az ezekben foglalt reformok/beruházások megvalósítása a HEE keretében összesen 5 884,5 milliárd forintba kerül folyó áron számítva. Évekre lebontva 2021-ben a 2019-es GDP 1,85 százalékának (761,2 milliárd forint), 2022-ben a 3,2 százalékának (1 313,3 milliárd forint), 2023-ban a 2,88 százalékának (1 181,7 milliárd forint), 2024-ben a 2,61 százalékának 427 (1 072,6 milliárd forint), 2025-ben a 2,08 százalékának (854,4 milliárd forint), míg 2026-ban az 1,18 százalékának (483,1 milliárd forint) megfelelő összeg befektetése valósul meg.

A kormány számításai szerint a reformok és beruházások megvalósulása nyomán 2019-es áron számítva 5 074,9 milliárd forint bruttó hozzáadott érték keletkezik 2021 és 2026 között. Középtávon (az egyes intézkedések megvalósulását követő 10 évben kumuláltan) a fejlesztések révén a növekedési többlet 2 532,2 milliárd forint lehet. Ezen felül egyes beruházások, illetve reformok ennél is hosszabb távon fejthetik ki hatásuk, amelynek köszönhetően a HEE végrehajtása, a középtávú hatásokon felül hosszú távon (30 éves időtávon kumuláltan) további 13 611,9 milliárd forint bruttó hozzáadott érték létrejöttét eredményezi.

Az előrejelzett GDP szintjét tekintve a HEE megvalósulása esetén a GDP 2021- ben 628,1, 2022-ben 1 232,7, 2023-ban 1 343,9, 2024-ben 1 377,2, 2025-ben 1 338,6, míg 2026-ban 1 101,2 milliárd forinttal lehet magasabb, mint abban az esetben, ha a beruházások elmaradnak. A közép- és hosszú távú hatások fennmaradása miatt a HEE terv végrehajtása nyomán a GDP 2026 után is évente 1,4 százalékkal haladhatja meg azt a szintet, mint amit akkor ért volna el, ha a Konvergencia Programban közölt előrejelzésben bemutatott gazdasági folyamatok valósulnak meg.

A gazdaságban rövidtávon (vagyis amíg a programok zajlanak) 395,4 ezer fő nagyságrendű munkaerőigény jelentkezik. A közép- és hosszú távú hatások ezzel szemben rendre 32,4 és 85,8 ezer munkahely létrehozását eredményezhetik. A költségvetés bevételei a rövidtávú hatások révén 1 908,3 milliárd forinttal emelkedhetnek (ez évente átlagosan a GDP 0,8 százalékának felel meg), míg középtávon 928,3, hosszú távon pedig 4 989,9 milliárd forinttal haladhatják meg azt a szintet, ami a reformok és beruházások megvalósulása nélkül állt volna elő. A költségvetés bevételi főösszege a közép- és hosszú távú hatások miatt 2026 után is átlagosan 1,4 százalékkal haladhatja meg a Konvergencia Program előrejelzésének kivetítésében szereplő értéket.

A kormány számításai szerint az egy főre jutó GDP 2026-ban a HET reformjai és projektjei végrehajtása nyomán 2,2 százalékkal lehet magasabb, mint az alappályán becsült érték.

Az alábbiakban a 9 fő komponens kapcsán a legszűkebb összefoglaló részt, a beruházásokat és a hozzájuk tartozó költségvetést jelző részeket másoljuk be.

Demográfia és köznevelés

A felsőoktatási komponens kapcsán az alábbiakat tervezi a kormány

A felzárkózó települések komponens kapcsán talán az alábbi képernyőkép foglalja leginkább össze a terveket:

A vízgazdálkodás fejlesztését célzó negyedik komponens kapcsán az alábbi táblázat foglalja össze legrövidebben a terveket:

Az ötödik, a legnagyobb keretösszeget igénylő zöld, fenntartható közlekedési komponens kapcsán az alábbi az összefoglaló

Lényeges, hogy itt a hitel lehetőségből (maximálisan elérhető 3144 milliárd forint) is tervez majd igénybe venni valamennyit a kormány az alábbi szabályok és keretek mentén:

A hatodik, a zöld (energetikai) átállás kapcsán az alábbi az összefoglaló táblázat, amelyből látszik, hogy legalább 250 milliárd forintos keretet tervez a kormány a korábban már meglebegtetett „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” célra és ezen felül új napelemparkos kapacitások kiépítésére is közel ennyit szán:

Az energetikai átállás kapcsán az alábbi táblázat is fontos a megcélzott indikátorokról:

A körforgásos gazdaságra való átállást jelentő hetedik komponens összefoglalója az alábbi:

A fenti komponens kapcsán az alábbi táblázat is fontos még:

A nyolcadik, a digitalizáció a versenyképesség szolgálatában nevezetű komponens kapcsán az alábbi az összefoglaló:

Végül a kilencedik, egészségügyi komponens kapcsán az összefoglaló táblázat az alábbi, de ezt a társadalmi egyeztetésre kitett tervet egy minapi anyagunkban részletesen is kiveséztük:

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán. Vinye, 2021. április 14. Különvonat közlekedik a Cuha-szurdokban.

www.portfolio.hu/unios-forrasok/20210417/jocskan-tulteljesiti-a-kormany-az-eu-s-helyreallitasi-terv-klimaelvarasat-ime-az-5900-milliardos-gigaprogram-reszletei-479064

Komment írása

Article Tags:
Article Categories:
portfolio.hu
banner

Vélemény, hozzászólás?