jún 5, 2021
8 Views
0 0

Bemutatták Erdő Péter Beszélgetések az imádságról és a szentségekről című kötetét

Written by

A könyv bemutatójára június 4-én, pénteken este került sor, a budapesti D50 Kulturális Központban (Damjanich u. 50.), nagy érdeklődés mellett.

A megjelenteket Kindelmann Győző, a Szent István Társulat főszerkesztője köszöntötte. Emlékeztetett rá: Erdő Péter írói munkásságát a korábbi évtizedekben a tudományos könyvek és tanulmányok jellemezték, de aztán a Szent István-bazilikában tartott előadásainak nyomtatott formában való megjelenésével a katekézis műfaja is megjelent műveinek a sorában. Ezek közé sorolhatjuk a most megjelent kötetet is. A püspökök által tartott katekézis egészen ősi múltra tekint vissza az Egyházban, felidézhetjük Jeruzsálemi Szent Kürilloszt, a Kr.u. 4. században élt egyházatyát, akinek főpapi tevékenysége mellett a Szent Sír-bazilikában tartott katekézisei tették halhatatlanná az életművét. Ahogyan Erdő Péter katekézisei is eredetileg szóban hangzottak el a Mária Rádióban, úgy Kürillosznál is a szóbeli tanítás jelentette a hit átadásának a formáját, és csakúgy mint ő, a bíboros is először a hitvallás és a szentségek kifejtését tartotta fontosnak a keresztény hitbe való bevezetésben – mondta a társulat főszerkesztője.

Lukovits Milán ferences szerzetes, a Mária Rádió műsorigazgatója felidézte: a katekézisek egy részét ő vette fel a főpásztorral, aki mindig nagyon készséges volt. A műsorigazgatót mélyen megérintette, hogy Erdő Péter nem nagy elméleteket mondott, hanem az Egyháznak a kétezer éves tanítását, bőségesen idézve az egyházatyáktól, roppant felkészülten. Érezni lehetett, hogy mennyire fontos mindez a számára. Mind a tanítás, mind pedig maga a téma; úgy beszélt az imádságról és a szentségekről, mint aki a témától „tüzet fogott”. Milán atyát meglepte az elmondott szöveg minősége, az, hogy azonnal ki lehetett volna nyomtatni, és az időtartam is megfelelő volt. Mélységeiben itatta át a bíboros gondolatait az, amiről beszélt, és olyan felkészülten, fegyelmezett összeszedettséggel, ami nagyon ritka. A Mária Rádió műsorigazgatója reményét fejezte ki, hogy Erdő Péter előadássorozatának lesz folytatása is.

A kötetet Szuromi Szabolcs OPraem, a csornai premontrei közösség tagja, kánonjogász, egyetemi tanár ismertette. Kiemelte: a katekézis sajátos műfaj. Tiszta, egységes, átlátható tanítás hallatszott át minden egyes rádióbeszélgetésen. Bíboros úrnál megszoktuk a tudományos igényességgel megírt köteteket, melyekben aprólékosan kidolgozott gondolatokat találunk. A mostani kötet egy teljesen másfajta műfajt jelenít meg. Megőrizni valamit az örökkévalóságnak – mondta a PPKE volt rektora. Kifejtette: az írott kultúrán keresztül a korábbi szerzők, papok, teológusok által rögzített gondolatokat szeretnénk összefoglalni egy olyan műben, amely a mostani kornak a nyelvén ugyanazt a tartalmat próbálja átadni egy teljesen más fogalmi rendszert használó társadalomnak, amelyben az olvasási kultúra erőteljesen hanyatlik. Ezért jó, ha először elhangzik valami, majd ugyanezeket a gondolatokat később elolvashatjuk. És azok a gondolatok, amelyek a Mária Rádió adása hallgatása közben felrémlettek az emberekben, a kötet lapjait olvasva új hangsúlyokat mutatnak az olvasóknak.

Szuromi Szabolcs emlékeztetett rá: a pandémia rengeteg nehézséget, fájdalmat okozott sok embernek. Ám a hitnek az átélése, az imádság fontosságának a valódi jelentőségére történt visszahelyezése, az, hogy miért van szükségünk a szentségekre, a rádöbbenés, hogy a világjárvány miatt nehezen jutunk hozzá a szentségekhez, ezek mind olyan elemek, amelyek sokakban bizonyosan felébresztették a vágyat, hogy meghallgassák azokat a katekéziseket, amiket ebben a kötetben imádság és szentségek keretében foglalt össze Erdő Péter bíboros úr – mondta a professzor. Ezért ennek a kötetnek a lezártság, az elmélkedés, az írott kultúrának az újrafelfedezése, a hitnek az újrafelfedezési szándéka és a szentségek közelebbi megismerése is a mozgatórugói között szerepel. A kötetben beszélgetést olvashatunk, tanítást, elmélkedést, lelkipásztori útmutatást. Az imádság résznél alapvetően a Miatyánk elemzése olvasható, itt nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy Jézus imájáról van szó. A könyv segíthet az olvasónak abban, hogy jobban elmélyedjen az imában. A szöveget olvasva egyértelmű, hogy maguk a kérdésfelvetések is abból az igényből fakadnak, melyek a környezetüktől elszakadt emberek mindennapjaiban felmerültek. Ezekre a kérdésekre a két említett témakörben egy bátor, felkészült és empatikus, mások problémái iránt érzékeny, hívő lelkipásztor válaszát olvashatjuk.

A könyv szerzőjével Kindelmann Győző beszélgetett. Erdő Péter felidézte: évekkel ezelőtt a Szent István-bazilikában tartott egy sorozatot, amire szándékosan csak vázlatokat írt kis papírokra, hogy ne felolvasás legyen a vége. Úgy érezte, elég jól sikerült, mert megpróbálta elmondani a jelenlévőknek, hogy ő miben hisz. Vezérelve az volt, hogyha saját magát meggyőzi az, amit mond – tehát nemcsak a hagyományos formulákat ismétli –, hanem hisz abban, akkor meggyőzi a hallgatókat is, vagy legalábbis érthető lesz számukra az, amiről beszél nekik. Lehet, hogy valaki nem ért vele egyet, de megérteni megérti. Ebből az előadássorozatból is lett egy kötet, ami a 2007-es budapesti Városmisszióra jelent meg.

Most azonban kicsit másról van szó – mondta a bíboros –, a rádióbeszélgetés ugyanis nem ugyanaz, mint amikor a templomban kiáll az ember a hívő közösség elé. A rádiót – Uram bocsá, még a katolikus és a Mária Rádiót is –, hallgatják olyanok is, akik talán nem annyira katolikusok. Ez valóban az élő szó műfaja. Erdő Péter felidézte: most sem írta le előre a szöveget, hanem úgy mondta el, ahogyan a kérdések és a témák adták magukat. A most megjelent kötet a Mária Rádióban lement négy sorozat második fele, az első a hitvallás és a tízparancsolat, a harmadik, negyedik pedig a Miatyánk és a szentségek. Az első két rész is megvan már írott formában, hamarosan a Szent István Társulathoz kerül. Az óegyházban is az első két téma volt a keresztelés előtti képzés tárgya, tehát a katekumeneknek tanították. A második kettő pedig a misztagógia, a keresztelés utáni képzés tárgya, ahogyan azt Szent Ambrusnál nagyon szépen láthatjuk.

Erdő Péter felidézte: a Mária Rádióban elhangzott beszélgetéssorozatban gyakran monológ formájában beszélt, de az is előfordult, hogy a beszélgetőpartnerek kérdéseket tettek fel, a mai ember, de akár a hittől távol álló személy szemszögéből. Ez kell most, mert ezek a kiskönyvek is arra szolgálnak, hogy egy kereső embernek tudjanak mondani valamit. A főpásztor örült a Mária Rádió felkérésének, mert végiggondolta: „Húsz év püspökség, negyvenöt év papi szolgálat után csak meg kell mondanom magamnak egyszerűen, nem előre megírva, hogy miben is hiszek.” Visszagondolt szeminarista, teológiai tanulmányainak az éveire, amikor nagyrészt keresők voltak. A Hittudományi Akadémián a fő problémájuk az volt, hogy tulajdonképpen miben is hisznek. Körülöttük a marxista-leninista világ, eleinte Mindszenty József hercegprímás még az amerikai nagykövetségen, szó sem volt arról, hogy egy tekintélyes intézményben valami csillogó pozícióra pályáznának, publikum előtt, de arról sem, hogy pusztán csak a régi szokásokat vigyék tovább. Már az is radikális helyzet volt, amikor feltették maguknak a kérdést, miért is akarnak papok lenni. Rengeteget vitatkoztak erről. Mindez benne van ebben a kötetben is. Az előadássorozatban megpróbálta elmondani, hogy miben hisz, úgy, ahogyan azt annak idején érezték, majd később az olvasmányai alapján igyekezett magának megfogalmazni, nem kincstári ünnepélyességgel, nem a dogmatikus formulák súlyával, hanem azzal, ami őt meggyőzte. „Ezt tudom adni, ez van, ez vagyok”, körülbelül ez volt az érzésem, miközben a rádiósorozatot csináltam – mondta Erdő Péter bíboros.

Szerző: Bodnár Dániel

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

magyarkurir.hu/hirek/bemutattak-erdo-peter-beszelgetesek-az-imadsagrol-es-szentsegekrol-cimu-kotetet

Komment írása

Article Tags:
Article Categories:
magyarkurir · News
banner

Vélemény, hozzászólás?