ápr 26, 2021
2 Views
0 0

Átláthatatlan volt az SZFE gazdálkodása az Állami Számvevőszék szerint

Written by

Átláthatatlan volt az SZFE gazdálkodása az Állami Számvevőszék szerint

Az Állami Számvevőszék 2015 és 2019 között összesen három alkalommal végzett ellenőrzést, illetve utóellenőrzést a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, amelyek sorozatos és visszatérő gazdálkodási törvénysértésekre, illetve korrupciós veszélyekre világítottak rá. A mostani ellenőrzést indokolta az is, hogy az SZFE is a felsőoktatási modellváltással érintett intézmények közé tartozik. Az SZFE vagyongazdálkodása 2018–2019-ben, valamint 2020-ban a fenntartóváltás időpontjáig nem volt átlátható és elszámoltatható. Az SZFE vezetése nem biztosította a közfeladat ellátását szolgáló nemzeti vagyon megőrzését és védelmét. A nemzeti vagyon védelme érdekében indokolt volt a tulajdonosi joggyakorlás kereteinek megerősítése – derül ki az Állami Számvevőszék oldalán olvasható közleményből.

A közleményben leszögezik, hogy Magyarország Alaptörvénye előírja, hogy a közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni.

A felsőoktatási intézményeknek mintaadónak kellene lenniük

A felsőoktatási intézményeknek mintaadó, példaértékű szervezeteknek kell lenniük. Össztársadalmi érdek, hogy ezek az intézmények szabályosan működjenek, maradéktalanul betartsák a gazdálkodásukat meghatározó előírásokat, szabályszerűen használják fel a rájuk bízott közpénzt, és példát mutassanak az általuk oktatott hallgatóknak is. A vagyonjuttatásról rendelkező jogszabály szerint 2020. augusztus 1-től az SZFE fenntartói jogait – amelyeket addig az állam nevében az illetékes miniszter gyakorolt – a törvény felhatalmazása által létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítvány vette át, és azokat az alapítvány kuratóriuma gyakorolja. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem a fenntartóváltás előtt – 2018–2019-ben, valamint 2020-ban az intézmény fenntartóváltásának napjáig – a jó gazda gondosságával – az Alaptörvény előírásainak megfelelően – biztosította-e a nemzeti vagyon értékének megőrzését, védelmét és szabályszerű kezelését, illetve kimutatását.

Szabálytalan vagyongazdálkodás

Az ÁSZ feltárta, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2018–2019-ben rendelkezett az alapvető számviteli szabályzatokkal, azonban a vagyongazdálkodás kereteit nem szabályszerűen alakította ki. Az alkalmazott számlarend nem volt összhangban a jogszabályi előírásokkal, továbbá 2019-ben az SZFE nem rendelkezett az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzattal. Ez azt jelenti, hogy az SZFE korábbi vezetése nem alakította ki a szabályszerű könyvvezetés és vagyongazdálkodás alapvető feltételeit.

Leltárt sem végeztek

A Színház- és Filmművészeti Egyetem a 2018. és 2019. évi éves költségvetési beszámolók elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához nem állított össze leltárt, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat. A leltárak hiányában a beszámolók nem nyújtottak megbízható és valós képet a vagyoni helyzetéről és ennek változásáról, ezáltal a vagyon jogszabályi előírások szerinti kimutatása nem volt biztosított.

Törvénysértésre is fény derült

Az ÁSZ azt is feltárta, hogy 2020-ban a fenntartóváltás fordulónapjára vonatkozóan a Színház- és Filmművészeti Egyetem a törvényi előírás ellenére nem készített záró beszámolót, illetve nem állított össze leltárt a rendelkezésére álló vagyonelemekről. Ezáltal a fenntartóváltás időpontjában nem volt biztosított a számviteli nyilvántartásaiban szereplő vagyonelemek szabályszerű kimutatása, és nem volt igazolt azok megléte sem. Az e törvénysértés miatt indokolt munkajogi eljárást az ÁSZ azért nem kezdeményezte, mert az előző kancellár foglalkoztatási jogviszonya időközben megszűnt. Az ÁSZ azt is megállapította, hogy 2018–2019-ben a Színház- és Filmművészeti Egyetem működésében és gazdálkodásában a teljesítményelv nem érvényesült.

Az ellenőrzés megállapításai alapján levonható a következtetés, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetemen a kancellári rendszer bevezetése sem biztosította a nemzeti vagyon védelmét, az ÁSZ által már a korábbi években feltárt szabálytalanságokat, hiányosságokat nem javították ki. Mindezek alapján a gazdálkodás megerősítése, illetve a nemzeti vagyon védelme érdekében indokolt volt a tulajdonosi joggyakorlás kereteinek megerősítése.

A modellváltásra tekintettel az Állami Számvevőszék az ellenőrzött szervezet részére javaslatokat nem fogalmazott meg, hanem elnöki levélben hívta fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó kuratórium elnökének figyelmét az ellenőrzés megállapításainak jövőbeli hasznosítására, a rendelkezésre álló vagyon pontos számbavételére

– zárul az Állami Számvevőszék közleménye.

Forrás: aszhirportal.hu; Fotó: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu

#wpdevar_comment_4 span,#wpdevar_comment_4 iframe{width:100% !important;} #wpdevar_comment_4 iframe{max-height: 100% !important;}
pestisracok.hu/atlathatatlan-volt-az-szfe-gazdalkodasa-az-allami-szamvevoszek-szerint/

Komment írása

Article Categories:
pestisracok
banner

Vélemény, hozzászólás?