márc 30, 2021
7 Views
0 0

A sivatag is kivirágzik – 50 éve jött létre az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa

Written by

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa 1971. március 25-én jött létre kísérleti céllal a Püspöki Kongregáció jóváhagyásával. Az erre vonatkozó előírásokat VI. Pál pápa látta el kézjegyével. Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa „Krisztus Anyja és az egyház tekintetétől kísérve született meg, akit később Európa királynőjeként tisztelnek majd”. A II. vatikáni zsinat új lendületet adott az apostoli missziónak. Az 1968-as kulturális változás által kiváltott új kihívásokkal szemben az európai kontinensen is meg kellett erősíteni az evangelizációs erőfeszítéseket. Ebben a helyzetben

a CCEE az egyháznak a változó világ iránti figyelmét fejezte ki.

A CCEE 39 tagból áll, ebből 33 nemzeti püspöki konferencia; hozzájuk csatlakoztak a luxemburgi, a Monacói Hercegség érsekei, a ciprusi maronita érsek és a kisinyovi (Chișinău, Moldova) püspökök, valamint a munkácsi eparchia és Észtországi apostoli adminisztrációja. A CCEE képviseli a katolikus egyházat az európai kontinens 45 országában.

Az elmúlt 50 évben 7 elnöke volt a testületnek, 2006 és 2016 között Erdő Péter bíboros is viselte e tisztséget.

Az évfordulóra küldött üzenetében az elnökség emlékeztet a CCEE létrehozásának céljaira, vagyis arra, hogy „támogassa a püspöki konferenciák találkozását, kölcsönös megismerését, a tapasztalatcserét, Krisztus újfajta hirdetését, a pasztorációt és annak jövőjét”. A testület elöljárói arra buzdítanak, hogy a tagok vizsgálják meg azokat a különféle kihívásokat, amelyek a közeljövőben várnak az Egyházra Európában, többek között a világjárvány utáni igazságos újrakezdés terén.

Továbbá arra is hívnak, hogy oda kell figyelni az összes vallás közötti párbeszédre, mint a testvéries világ építésének alapjára, valamint a sürgős elkötelezettségre a teremtett világ iránt, amelynek őrei vagyunk. Ezek olyan kihívások, amelyekre Ferenc pápa is felhívja a figyelmet, gyakorlati útmutatásokat is kínálva.

A CCEE elnöksége az egyház pontos feladatát kijelöli a jelenlegi nehéz helyzetben:

Minél inkább eltűnik Isten a modern ember látóteréből, és növekszik az egzisztenciális nyugtalanság, a félelem és a megosztó erők, annál inkább hivatott az egyház Krisztus hirdetésére, aki a mi reménységünk, és arra, hogy tanúbizonyságot tegyünk a szeretetközösség és az együttműködés útjáról, amely nem szünteti meg a különbségeket, de tiszteletben tartja és nagyobb harmóniába rendezi azokat.”

A CCEE elnöksége figyelmeztet: „Ma széles körben elterjedt a ráció, az értelem iránti bizalmatlanság, és ez részben magyarázatot ad arra, hogy nehezen lehet felkelteni a figyelmet a hit iránt az elmékben és a szívekben. Ennek eredménye, hogy az ember identitása elvész, amelynek komoly etikai és társadalmi következményei vannak: ez megnyilvánul az elterjedt demográfiai válságban, az élet kultúrájának elbizonytalanodásában, a szabadság abszolút individualista felfogásában.”

„Nem hallgathatjuk el – Istent dicsőítve és buzdítva –, hogy még a sivatag is kivirágzik.

A kontinenst jellemző „lelki sivatag” mélyén új élet sarjad; bizalomra és lelkesedésre késztet, és az Evangélium átfogó hirdetésére.

A világjárvány is arra ösztönöz bennünket, hogy újra felfedezzük az ember és az idő mulandóságát. Felerősíti a nosztalgiát a „földön túli” iránt, amit Istenben ismerünk fel, és akit Jézus nyilatkoztatott ki. Isten igéje, a hit, az Eucharisztia, az ima, a Szent Szűz iránti tisztelet, a keresztény közösség iránti vágy sok szívben ott van. E vágyak titokzatos módon találkoznak, összekapcsolódnak és támogatják egymást mindenki javára. Ebben az értelemben itt az ideje a lelkiismeret lassú, de megállíthatatlan ébredésének” – mutat rá a CCEE elnöksége üzenetében.

Végül hangsúlyozzák: „Megújítjuk szeretetközösségünket a pápával, és Máriára tekintünk, aki befogadja a testet öltő Igét, és közösen megvalljuk hitünket a Feltámadott Krisztusban. Az Úr mellettünk van, mint az Emmausz felé vezető úton: meghallgat minket, megvilágosít, és meghív bennünket, jelenlétével felvidít bennünket.

Mondjuk együtt a tanítványokkal: „Maradj velünk, Urunk, mert esteledik”, Jézus pedig válaszol nekünk: „Ne féljetek, veletek vagyok”

– zárul az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa elnökségének üzenete.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

magyarkurir.hu/hirek/a-sivatag-is-kiviragzik-50-eve-jott-letre-az-europai-puspoki-konferenciak-tanacsa

Komment írása

Article Tags:
Article Categories:
magyarkurir · News
banner

Vélemény, hozzászólás?