Júl 7, 2020
50 Views
1 0

Jakubinyi György portréjával bővült a gyulafehérvári püspöki arcképcsarnok

Written by

Sajátos portréműfaj képviselői a püspöki galériák darabjai. Képi előzményeik ötszáz évre nyúlnak vissza és összefüggésbe hozhatók az egykori társadalmi berendezkedéssel – mondta beszédében Hegedűs Enikő művészettörténész a portré leleplezése alkalmával tartott ünnepségen.

A gyulafehérvári püspöki galéria Mártonffy György püspök (1713–1721) képmásával kezdődik és mintegy három évszázadnyi időt ölel fel. A középkori erdélyi püspökség időszakából nem maradt hitelesnek tekinthető ábrázolás: a fejedelemség korában, Bethlen Gábor uralkodása alatt működő Domokos (Damokos) Kázmér ferences elöljáró, vikárius, titkos püspök portréja egy jelenkori, fiktív ábrázolás.

A művészettörténész részleteiben mutatta be a gyulafehérvári püspöki galériát, az egyes korok portréábrázolási jellegzetességeit kiemelve.

A 20. század végi portrék sorában 1989-ben készült Márton Áron püspök ábrázolása, amely a boldoggáavatási ima képeként vált közismertté. Jakab Antal püspök (1980–1990) 1991-ben készült ülő ábrázolásánál a művész a függönyös háttérben a püspök tanulmányaira, felkészültségére utaló könyveket helyezett el, köztük az egyházi törvénykönyvet.

Mostantól Jakubinyi György nyugalmazott érsek portréja gazdagítja ezt az arcképcsarnokot, amely a püspökök munkájának három évszázados folyamatát jelzi.

Bármelyikükre nézünk, nem csupán az arc, hanem a mögötte lévő főpásztori szolgálat is előttünk áll. Ahogy a Zsidókhoz írt levélben olvashatjuk: „Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,7) – zárta beszédét Hegedűs Enikő művészettörténész.

Valovits László kolozsvári festőművész elmondta, hogy bár klasszikus értelemben vett galériaportrét festett, arra törekedett, hogy hangulatában jelenjen meg a kortárs művészeti jelleg is. A teljes püspöki ornátusban megjelenő érsek egy könyvet lapoz, ezzel is utalva magas szintű biblikus, teológiai és történelmi tudására.

A portré elkészíttetése a hagyomány szerint az utód főpásztor kötelessége. Jakubinyi György köszönetet mondott azért, hogy ezt a feladatot Kovács Gergely érsek ilyen hamar teljesítette. A főpásztori arckép elkészítését és leleplezését úgy szervezték meg, hogy a nyugalmazott érsek előtt az ünnepség kezdetéig mindez titokban maradt.

Forrás: Romkat.ro

Fotók: Dicu Adrian

Magyar Kurír

magyarkurir.hu/hirek/jakubinyi-gyorgy-portrejaval-bovult-gyulafehervari-puspoki-arckepcsarnok

Article Tags:
Article Categories:
magyarkurir · News
banner

Vélemény, hozzászólás?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap